Fastighetsservice i Borås

Fastighetsservice med Acror Bygg

Varje vecka är vi ute på återkommande uppdrag och inspektioner av våra kunders fastigheter. Vi utför allt från rengöring och gräsklippning till helrenoveringar av flera lägenheter och större lokaler.

Snöröjning i Borås Kommun

Varje år faller snön och orsakar halka och problem att ta sig fram. Vi har flera personre som arbetar dagligen med att halkbekämpa och snöröja vägar, parkeringsplatser och trappor.

Gräsklippning & Trivselskötsel

Oavsett om det är en parkering som ska hållas ren eller en lekplats som behöver snyggas till så sköter vi hela uppdraget med proffsig personal som ser till att allt blir rent och snyggt!

Fasadtvätt och Klottersanering

Alla ytor måste rengöras emellanåt, detta är något vi sköter åt er efter era önskemål eller på vår inrådan efter eventuell inspektion.

Något annat du vill ha hjälp med ?